مجوز ها و تفاهم نامه ها

   مجوز راه اندازی مرکز آموزش تخصصی از وزارت علوم
-    مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
-    تفاهم نامه با دانشگاه شهید بهشتی 
-    تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-    تفاهم نامه با آموزش و پرورش

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 28 خرداد 1399