دوره های جاری

دوره های در حال برگزاری سال جاری آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت

ردیف

نام سازمان / اداره

عنوان دوره

وضعیت دوره ها / زمان برگزاری

1

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری

دوره مدیران

در حال ثبت نام

2

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 دوره های شرکت های تعاونی

در حال ثبت نام

3

شرکت پلیمر پاکت

تجهیزات خودرو

در حال ثبت نام

4

شرکت پلیمر پاکت

آشنیی با محیط کار

در حال ثبت نام

5

بنیاد مسکن

مهندسی ارزش

17/2/99 شروع دوره

6

بنیاد مسکن

مدیریت کیفیت در ساخت

در حال ثبت نام

7

بنیاد مسکن

بهینه سازی هزینه ساخت

در حال ثبت نام

8

بنیاد مسکن

حسابداری برمبنای a b c

21/3/99 شروع دوره

9

بنیاد مسکن

سیستم حسابداری انبار

در حال ثبت نام

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 28 خرداد 1399